Foreningen PlanDanmark vil gerne have flere medlemmer.Er du interesseret i at blive medlem af Foreningen, vil vi være glade for at høre fra dig.


Det er vigtigt, at vi som forening har medlemmer over hele landet, af forskelligt køn, alder, uddannelse og interesser.


Du kan være med til at formidle kontakt mellem projekter og Foreningen PlanDanmark. Du får mulighed for at deltage i vores generalforsamling. Vi betaler rejseudgifterne. Der er mulighed for at blive valgt til delegeretforsamlingen, og herigennem blive valgt til bestyrelsen.


Du bliver en del af en forening af spændende og forskellige personer, som sammen vil skabe grobund for udvikling og muligheder i mange egne af Danmark.


Kontingentet er kr. 200 for et personligt medlemskab. Hvis I er ægtefæller, samboende eller kærester, så er der mulighed for at tegne et par-medlemskab for kr. 250.


Send os en mail, med et par linjer om hvem du er, og hvorfor du gerne vil være medlem af Foreningen PlanDanmark.
til Formand Mogens Christensen

mogens@fpd.dk


eller til vores kontor

post@fpd.dk


Vi glæder os til at høre fra dig.