Formål


Vi uddeler hvert år så meget som muligt, af vores overskud, til de ansøgninger vi modtager. Og vi modtager mange forskellige ansøgninger til projekter indenfor vores kerneområder, projekter som mangler økonomiske støtte.


Vi er stolte over, at vi siden vi blev stiftet i 1993 har haft mulighed for at give økonomisk støtte til store og små danske projekter, med over 175 millioner kroner.


Vores største donation er fortsat restaureringen af Frihedsstøtten på Vesterbro i København, hvor vi var hovedsponsor i 1999.


Aktuelle bevillinger - nyheder

Lammefjorden Audebo Pumpestation


Vi har bevilget penge til restaurering af pumpestationen. Det bliver en unik formidlingsramme og giver forståelse af landskabet omkring Geopark Odsherred, hvor det menneskeskabte landskab indgår som en naturlig del i samspillet med det geologisk skabte.

Samtidig er området ved Lamme-fjorden kendt som hele Danmarks køkkenhave, der leverer første klas-ses grøntsager til det nye nordiske køkken. Det har bidraget til en regional stolthed blandt folk i og omkring Odsherred.

Tænketanken FrejVi har indgået et strategisk sam-arbejde med Tænketanken Frej, en ung organisation der arbejder for at bygge bro mellem by og land og derigennem skabe en tværfaglig bevægelse, hvor løsninger og handling på nogle af tidens udfor-dringer (som f.eks. klima, miljø, sundhed og dyrevelfærd) kan findes i fællesskab.

De tror på, at det bedst sker gennem dialog, forståelse og gensidig respekt. Både mellem landmænd, forbrugere, virksomheder, myndig-heder, forskere og interesseorganisa-tioner.


HortiAdviceEt rådgivningsselskab, der tilbyder gartnere og frugtavlere uafhængig rådgivning.

De udfører forskning og vidensfor-midling alene eller i samarbejde med andre forskning og vidensformid-lingsorganisationer.

Lige nu støtter vi et projekt som de kalder ”fremtidssikring af produktion af dansk kernefrugt”