I Foreningen PlanDanmark arbejder vi for at gøre en forskel for mange beboere i Danmark, det være sig mennesker som dyr. Vi donerer hvert år en stor del af vores overskud til store og mindre projekter samt til initiativer inden for landbrug, frugtavl og håndværk.


Vi støtter unge studerende, som rejser ud i verden for at få en viden, de kan bruge, når de vender hjem igen til Danmark. Deres motivation og erhvervsevne kan være med til at videreudvikle de kerneområder, vi støtter op om.


Inden for de sidste 10 år har vi uddelt over 50 millioner, som på den ene eller anden måde er med til at støtte udviklingen af disse områder i Danmark.

Nyheder


I år har vi også et par spændende projekter, som vi har bevilget penge til.


Lammefjorden Audebo Pumpestation


Vi har bevilget penge til restaurering af pumpestationen Audebo. Det bliver en unik formidlingsramme og giver forståelse af landskabet om-kring Geopark Odsherred, hvor det menneskeskabte landskab indgår som en naturlig del i samspillet med det geologisk skabte.

Samtidig er området ved Lamme-fjorden kendt som hele Danmarks køkkenhave, der leverer første klas-ses grøntsager til det nye nordiske køkken. Det har bidraget til en regional stolthed blandt folk i og omkring Odsherred.

Tænketanken FrejVi har indgået et strategisk sam-arbejde med Tænketanken Frej, en ung organisation der arbejder for at bygge bro mellem by og land og derigennem skabe en tværfaglig bevægelse, hvor løsninger og handling på nogle af tidens udfor-dringer (som f.eks. klima, miljø, sundhed og dyrevelfærd) kan findes i fællesskab.

De tror på, at det bedst sker gennem dialog, forståelse og gensidig respekt. Både mellem landmænd, forbrugere, virksomheder, myndig-heder, forskere og interesseorganisa-tioner.


HortiAdviceEt rådgivningsselskab, der tilbyder gartnere og frugtavlere uafhængig rådgivning.

De udfører forskning og vidensfor-midling alene eller i samarbejde med andre forsknings- og vidensformid-lingsorganisationer.

Lige nu støtter vi et projekt som de kalder ”Fremtidssikring af produktion af dansk kernefrugt”